Karnawał: Hiszpania

Karnawal-hiszpania
Pierwsze świętowanie karnawału miało miejsce w Egipcie i polegało na tańczeniu i śpiewaniu piosenek. Uczestnicy nosili maski i kostiumy, które symbolizowały brak podziału na klasy społeczne. Tradycja ta rozszerzyła się na Grecję około VI wieku p.n.e. Jeżdżono łodzią na kołach (carrus navalis) i tańczono wszelkiego rodzaju tańce. Również w Rzymie ponad 5 000 lat temu odbywały się liczne pogańskie uroczystości wokół boga wina Bachusa.  Ceremonie te miały wspólny punkt. Były one związane ze zjawiskami spirytystycznymi, astronomicznymi i cyklami naturalnymi. Manifestowały się także poprzez taniec, śpiew, satyrę, maski i szaleństwo. W społeczeństwie tak zróżnicowanym klasowo, zabawy zaspokajały potrzebę wolności dla wszystkich. Bogaci i biedni mieszali się podczas karnawału, nie rozpoznając się wzajemnie w przebranych kostiumach i maskach. Rozszerzenie się karnawału Po ekspansji chrześcijaństwa nastąpił największy rozkwit, a zabawa przyjęła nazwę karnawału, którego głównym powodem było pożegnanie się z jedzeniem mięsa w okresie Wielkiego Postu. Etymologia i pochodzenie słowa karnawał mówi, że pochodzi od włoskiego terminu „carnevale”, a ten z kolei z łacińskiego „carnem levare”, którego znaczenie to carnem (mięso) i levare (usunięcie): usunąć mięso. Karnawał szybko dotarł do Wenecji, a stamtąd rozprzestrzenił się na cały świat. Stopniowo zaczął kształtować swoje cechy, w zależności od zwyczajów każdego kraju. Każde miasto włączało zwyczaje swojej kultury. Ale ogólnie rzecz biorąc, karnawał jest definiowany przez maski, kostiumy, karoce, parady i tańce, czyli to, co jest powszechne we wszystkich uroczystościach, niezależnie od miejsca, w którym jest obchodzony. Obecnie karnawał w Wenecji jest jednym z najbardziej znanych w Europie. Tradycja rozpoczęła się, gdy szlachta zaczęła się przebierać, aby uczestniczyć w tych wydarzeniach i móc mieszać się z ludźmi. Maski są najważniejszym elementem tego charakterystycznego karnawału. Od tego czasu tradycja ta rozwinęła się w całej Europie, a później w Ameryce Łacińskiej dzięki hiszpańskim i portugalskim żeglarzom z XV wieku. Karnawał dzisiaj Jednym z miejsc na świecie, w których Karnawał jest najbardziej znany, to Brazylia. Mieszkańcy wszystkich miast wychodzą na ulice, by czcić Karnawał w rytmie samby. Jest to jedna z najbardziej spektakularnych parad organizowanych na całym świecie. Według Księgi Rekordów Guinnessa obchody największego karnawału na świecie przypadają w Rio de Janeiro. Inne znane na całym świecie karnawały to te z Barranquilla w Kolumbii, Oruro w Boliwii, Wenecji we Włoszech, Veracruz i Mazatlan w Meksyku oraz Kadyksu i Teneryfy w Hiszpanii.