Godziny po hiszpańsku

Godziny po hiszpańsku

Która jest godzina?

¿Qué hora es?

W języku hiszpańskim, kiedy chcemy zapytać o godzinę, możemy zrobić to w następujący sposób:

1) nieformalny

– ¿Qué hora es? – Która jest godzina?

– ¿Tienes hora? – Masz godzinę?

– ¿Qué hora tienes? – Którą masz godzinę?

2) formalny

– ¿Tiene hora? – Ma Pan/Pani godzinę?

– ¿Qué hora tiene? – Którą ma Pan/Pani godzinę?

W języku hiszpańskim jedynym przypadkiem, kiedy podajemy godzinę używając czasownika „ser” (być) w liczbie pojedynczej, to wtedy, gdy mówimy:

– Es la una – Jest pierwsza

W pozostałych przypadkach używamy czasownika „ser” (być) w liczbie mnogiej:

–  Son las dos – Jest druga 

–  Son las tres – Jest trzecia

–  Son las cuatro – Jest czwarta 

–  Son las cinco – Jest piąta 

 – Son las seis – Jest szósta 

 – Son las siete – Jest siódma 

–  Son las ocho – Jest ósma 

–  Son las nueve – Jest dziewiąta 

–  Son las diez – Jest dziesiąta 

–  Son las once – Jest jedenasta 

–  Son las doce – Jest dwunasta

Kolejnymi ważnymi terminami są następujące zwroty:

  • en punto – punktualnie
  • y cuarto – kwadrans
  • y media – i pół
  • menos cuarto – za kwadrans

Przykłady:

12:00 – Son las doce en punto

12:05 – Son las doce y cinco

12:10 – Son las doce y diez

12:15 – Son las doce y cuarto

12:20 – Son las doce y veinte

12:25 – Son las doce y veinticinco

12:30 – Son las doce y media

12:35 – Son la una menos veinticinco 

12:40 – Son la una menos cuarenta

12:45 – Son la una menos cuarto

12:50 – Son la una menos diez

12:55 – Son la una menos cinco

Przydatne terminy:

  • El mediodía – południe 

Es mediodía – Jest południe (12:00)

  • La medioanoche – północ 

Es medianoche – Jest północ (24:00)

https://www.e-korepetycje.net/antonideluna/jezyk-hiszpanski