Nasza metoda

Jak wyglądają zajęcia?

Dwujęzyczna lektorka wyjaśnia gramatykę w twoim języku, abyś mógł doskonale zrozumieć cały program nauczania, a w kolejnym etapie, wraz z native speaker’em języka hiszpańskiego będziesz mógł wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. To podwójne nauczanie odgrywa kluczową rolę, ponieważ dwujęzyczna lektorka jest świadoma trudności językowych, z którymi mają do czynienia Polacy, a native speaker języka hiszpańskiego może szczegółowo skupić się na wymowie oraz poprawnym użyciu słownictwa. Nasza metoda oparta jest na programie nauczania Instytutu Cervantesa i ma na celu zarówno rozpoczęcie nauki przez ucznia, który nie ma podstaw znajomości hiszpańskiego, jak i kontynuację nauki przez bardziej zaawansowanego ucznia, który musi utrwalić swoją zdobytą już wiedzę. Naszą metodologię opracowujemy  w oparciu o trzy punkty:

  • optymalizacja krzywej uczenia się; na podstawie wyników najnowszych odkryć naukowych opartych na badaniach Hermana Ebbinghausa. Optymalizujemy dokładną częstotliwość i czas nauki niezbędny do zachowania zdobytej wiedzy.
  • 1000 słów; jako podstawę słownictwa używamy tysiąca od najczęściej do najrzadziej używanych słów w języku hiszpańskim, w celu uzyskania większej skuteczności tego, czego nauczyliśmy się od samego początku.
  • poznawcze zanurzenie w języku; przygotowaliśmy różne materiały audiowizualne, abyś miał doświadczenia podobne do tych, które ma osoba, gdy mieszka w innym kraju, ale bez stresu, tylko wygodnie z Twojego salonu.